Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4 5 6
Impress


เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดของสเปรย์ ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั้งสเปรย์ป้องกันชนิด
ต่างๆ สเปรย์ทำความสะอาด สเปรย์หล่อลื่น

เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดของน้ำยาเคมี ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั้งนำ้ยาเคมีป้องกัน
ชนิดต่างๆ น้ำยาเคมีทำความสะอาด

 


เป็นผลิตภัณฑ์ในหมวดของสารหล่อลื่น ที่มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั้งสารหล่อลื่น
ประเภทน้ำมัน และสารหล่อลื่นประเภทจาระบี

 

Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค