Grezzto Special Lubricant & Chemical
1 2 3 4
Impress


สเปรย์ใช้ในงานถอดแบบหรือชิ้นพลาสติก เพื่อป้องกัน
ชิ้นงานติดกับแม่พิมพ์หรือโมล์ด และทำให้ถอดชิ้นงาน

เป็นน้ำมันสะอาดแบบซิลิโคน ใช้หล่อลื่น ป้องกันสนิม ป้องกันความชื้น ทนความร้อนได้ดี มีความปลอดภัย 


เป็นสเปรย์สำหรับล้างทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ต่างๆ เช่น แผงวงจร แทนตัวทำละลายเอทีเอฟ  

SC-FB3 เหมาะสำหรับการใช้ในขั้นตอนการจบการพันหรือ ม้วนของกระบวนการผลิตของด้าย ประเภท PP-BCF

Untitled Document

คริสตัล เคส เคมีคอล

คริสตัล เคส เคมีคอล เริ่มดำเนินกิจการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีมากว่า 10 ปี จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ทางเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของผู้ใช้สินค้าในภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มบริษัทฯ ในเครือจึงได้มีการจัดตั้ง ศูนย์วิเคราะห์เฉพาะด้าน
ขึ้นมาในปี 2548 

โดยใช้ชื่อว่า คริสตัล เคส เคมีคอล เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและคิดค้นสูตรสารเคมีด้านต่างๆ ให้กับองค์กรและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้บริโภค และยังมุ่งเน้นเพื่อที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ สารหล่อลื่นชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป พร้อมทั้งนำเข้าสารเคมีทุกชนิด และวัตถุดิบจากต่างประเทศ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงสุด ให้กับผู้บริโภค